Mª Elena, madre de alumno residente. - Asesora de Educación Mairi Murphy